Freddify Kennisdeling

admin

Klantverhalen

PARTNERSHIP VERHAAL: CZ

Achtergrond CZ

CZ is een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Daarmee dragen zij een zware verantwoordelijkheid om de zorg gezond te houden. Hoe kunnen zorgkosten beteugeld worden zonder in te boeten aan de kwaliteit en toegankelijkheid?

In de gehandicaptenzorgsector drukt het personeelstekort op de financiële gezondheid van instellingen. De kosten aan zelfstandigen om gaten in de planning te vullen zijn hoog. Er zijn minder middelen voor andere investeringen in de kwaliteit van de zorg.

Zorginkopers van CZ bespreken deze problematiek uitvoerig met gecontracteerde instellingen. Naar aanleiding daarvan vroegen zij Freddify om een aanpak tegen het personeelstekort bij hun organisaties. Dat werd het project “Samen Werving”.

Wat we samen doen

In het project “Samen Werving” zet Freddify een campagne op voor alle gehandicaptenzorgorganisaties in één regio. Organisaties kiezen zelf of ze zich hierbij aansluiten. Het project is begonnen met vijf organisaties in de Zuid-Hollandse Eilanden.

Onze online advertenties bereiken alle zorgprofessionals en potentials in deze regio. Iedereen krijgt de kans om zich te oriënteren op hun juiste plek in gehandicaptenzorg. Concrete kandidaten worden gekoppeld aan de organisatie die het beste past bij hun persoonlijkheid en situatie.

Zo ontvangen organisaties duurzame matches tegen een minimale investering in marketing en werving.

Synergie

Zorginkopers brengen hun gecontracteerde zorginstellingen samen in de bijeenkomst “proactieve recruitment”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het al snel duidelijk dat iedere organisatie worstelt met hetzelfde probleem: de vraag naar medewerkers voor complexe groepen stijgt terwijl het aanbod juist daalt.

Freddify heeft de tools om de medewerkers te vinden waarmee organisaties deze uitdaging aan kunnen gaan. De “Samen Werving” campagnes zijn gericht op mensen met de juiste persoonlijkheid voor complexe doelgroepen. Onze selectieproces zorgt dat zij ergens aan de slag gaan waar ze echt goed passen.

Wat we willen bereiken in de zorg 

CZ en Freddify willen samenwerking in de zorg stimuleren. Iedere gehandicaptenzorginstelling staat dezelfde uitdaging te wachten. Het loont het om deze samen aan te pakken. Bovendien willen we het aandeel vaste versus geschikte medewerkers bij organisaties verhogen omdat we geloven dat dit de zorg aan cliënten ten goede komt.

De “Samen Werving” is nu in één regio gestart. De ambitie is om dit uit te breiden naar alle regio’s die moeite hebben vast personeel aan te nemen op bepaalde doelgroepen.

Wat we nu al hebben bereikt

In de Zuid-Hollandse Eilanden draaien de “Samen Werving” campagnes voor vijf organisaties. Hieronder staan de resultaten van de eerste campagne maand.

 

Klantverhalen

PARTNERSHIP VERHAAL: PGGM&CO

 Achtergrond PGGM&CO  

 PGGM&CO is de ledenorganisatie van pensioenfonds PGGM. Voor hun 765.000 leden rollen zij allerlei initiatieven uit gericht op hun welzijn. Dit zijn allemaal mensen werkzaam in zorg of welzijn. PGGM&CO schrijft content, organiseert webinars, doet onderzoek en geeft op allerlei andere manieren tips voor meer werkgeluk en balans tussen werk en privé.

Wat we samen doen

Freddify biedt haar online loopbaanprogramma gratis aan de leden van PGGM&CO. In het programma kunnen zorgprofessionals testen wat hun drijfveren en competenties zijn. Daarnaast geeft het reflectietools om erachter te komen wat ze nog willen bereiken in hun loopbaan en hoe ze daar kunnen komen.

De individuele resultaten uit het loopbaanprogramma kunnen alleen door het lid ingezien worden. De geanonimiseerde scores geven inzichten over welzijn en vitaliteit per sector, generatie en opleidingsniveau. Belangrijke conclusies gaan Freddify en PGGM&CO delen met de wereld. Zorginstellingen kunnen deze nieuwe kennis inzetten om de vitaliteit binnen hun organisatie te verbeteren.

Wat we willen bereiken in de zorg

De missie van Freddify en PGGM&CO is bijna dezelfde. Freddify wil iedere zorgmedewerker op de juiste plek in de zorg. Dat zorgt namelijk voor gelukkige en vitale professionals; en dat is precies wat PGGM&CO voor haar leden wil bereiken.

Wat we nu al hebben bereikt

Bijna 1000 medewerkers hebben het onderzoek nu al afgerond. Het loopbaanonderzoek blijft beschikbaar voor ieder lid dat interesse heeft in zelfonderzoek en meer wil weten over zichzelf.

 

 

Nieuws

Personeelstekort oplossen met je concullega’s

Een catch-22 is er niets bij.

De problematiek van de cliënten in de gehandicaptenzorg wordt complexer. Het aandeel “licht verstandelijk beperkte” cliënten neemt af. Tegelijkertijd zijn de begeleiders voor complexe cliëntgroepen juist moeilijker te vinden. Veel zorgmedewerkers kunnen of willen niet (meer) werken met zware doelgroepen.

Er ontstaat daardoor een groot gat tussen de vraag naar zorg enerzijds en het aanbod van zorgmedewerkers anderzijds. Dit gat wordt nu opgevuld door PNIL. Dat maakt de zorg duurder. Daarom gaan zorgverzekeraars de komende jaren strenger worden op de zzp – loondienst verhouding. Kortom, er moet dus echt wat veranderen.

 

Sterke procentuele daling van cliënten met een licht verstandelijke beperking in de GHZ.

 

Samen Werving

Bijna iedere zorgorganisatie heeft moeite met deze verandering. Niettemin wordt er nog weinig ondernomen om dit gezamenlijke probleem sámen te tackelen. Freddify wil daar wat aan doen. Daarom lanceren wij een vernieuwende aanpak: de Samen Werving. Met de Samen Werving helpen we zoveel mogelijk organisaties met de werving voor complexe doelgroepen.

Het werkt zo:

  • We zetten een campagne op waarmee we alle zorgprofessionals en potentials in een regio bereiken.
  • Iedereen krijgt de kans om zich te oriënteren op de complexe groepen via “de gehandicaptenzorg-test”
  • Concrete kandidaten matchen we aan de organisatie die het beste past bij hun persoonlijkheid en situatie.

 We zoeken dus geen kandidaten voor een organisatie, maar we zoeken een organisatie bij een geschikte kandidaat! Volgens ons is dat de beste aanpak in tijden van schaarste van personeel en heeft dit het beste resultaat. Er is altijd wel een ideale plek voor een topper die met complexe doelgroepen wil werken.

Wat levert dit op

Om te laten zien wat dit kan opleveren kijken we naar de Zuid-Hollandse Eilanden. Hier draait de Regio Campagne voor vijf organisaties. De organisaties delen de campagnekosten. De kandidaten uit de campagne worden verdeeld over de organisaties op basis van persoonlijkheid, wensen van de kandidaat, cultuurmatch en reisafstand. 

 

 In augustus heeft de campagne 250 concrete leads opgeleverd, waarvan de helft met zorgdiploma en ervaring.

 

Ook meedoen?

Iedere organisatie kan instappen. Twee organisaties binnen één regio profiteren al van schaalvoordelen met betrekking tot de campagnes.

 Voor meer informatie mail of bel naar Ayla Kok (aylakok@freddify.com).

06-28256904

Blogs

Onze verklaringen voor uitstroom in de GHZ

Onze partner PFZW heeft in oktober 2020 een groot onderzoek uitgebracht naar de redenen dat mensen uitstromen in de zorg. De data hebben zij gesplit naar specifieke branches. Je ziet dus per branche welke toelichting mensen het meest geven bij het verlaten van hun organisatie. In het overzicht hieronder zie je het overzicht voor de gehandicaptenzorg. De percentages zijn rood en dikgedrukt als ze meer dan 5% hoger zijn dan in andere branches.

Freddify wil in deze blog inzoomen op de gehandicaptenzorg. In deze branche hebben wij het afgelopen jaar veel projecten gedaan (kijk ook eens onze klantverhalen). Dat betekent dat wij persoonlijkheidsdata hebben geanalyseerd van mensen die in de gehandicaptenzorg werken, van mensen die er willen werken en van mensen die uitvallen. Daarnaast hebben wij voor deze branche honderden selectiegesprekken gevoerd met zorgprofessionals. 

Graag geven wij dus onze eigen blik op de meest opvallende redenen dat mensen een gehandicaptenzorgorganisatie verlaten.

1.Inhoud van het werk 

De inhoud van het werk is wellicht de reden van vertrek die het best te voorkomen is. De gehandicaptenzorg is immers zo breed. Iedere cliëntgroep brengt weer een andere uitdaging en vraagt andere vaardigheden. De Freddify test matcht mensen op een cliëntgroep die het beste aansluit bij hun vaardigheden. Wij motiveren onze klanten deze test ook in te zetten voor bestaand personeel. Dit werkt goed omdat de test een medewerker een laagdrempelige en leuke manier biedt om eens te kijken of ze toe zijn aan een nieuwe stap.

Ons advies: Wees het voor dat mensen hun werk niet meer uitdagend vinden. Bied ze een laagdrempelige methode om zich te oriënteren op een andere plek in de organisatie. De eerste oriëntatie stap moet gezet kunnen worden zonder tussenkomst van HR of managers. 

2.De werksfeer 

De werksfeer is iets wat ontzettend moeilijk aan te passen is. We horen vaak dat de dynamiek in een team niet goed is en deze steeds verder verslechterd. Het is moeilijk om zo een negatieve spiraal om te keren. Deze uitstroomreden is daarom lastiger om op te pakken voor HR.

Wel willen we benadrukken dat zij-instromers een grote toegevoegde waarde kunnen hebben op de werksfeer en cultuur. Wij zien opnieuw en opnieuw dat onze zij-instromers een bepaalde mindset meenemen binnen een organisatie. Een verwachting van zichzelf en het management, die aanstekelijk werkt naar de rest van het team. 

Ons advies: Selecteer niet alleen zij-instromers op hun match met de zorg, maar ook op de toegevoegde waarde die zij kunnen leveren aan teams. Een zekere mate van ondernemerschap, assertiviteit of positiviteit bijvoorbeeld.

3.De hoge werkdruk 

De demografische data toont aan dat de werkdruk binnen de gehandicaptenzorg de komende jaren alleen maar zal toenemen. De zorg wordt immers steeds complexer en het is lastiger de juiste mensen te vinden voor dat type zorg. Voor de meeste organisaties werven wij specifiek mensen voor de meest complexe doelgroepen. We zien dat mensen met de juiste persoonlijkheid het langer volhouden op deze groepen en er meer plezier uithalen. 

Wel horen we terug dat er veel werkdruk ontstaat als deze mensen te snel in het diepe worden gegooid. Nieuwe medewerkers krijgen bijna direct zelfstandig te maken met heftige situaties. Dit kan afschrikken. Het is beter meer tijd te nemen voor onboarding, zodat de eerste heftige situaties samen met een buddy of collega aangepakt kunnen worden.

Ons advies: Werf voor complexe doelgroepen mensen met de juiste persoonlijkheid. Als je die toppers hebt gevonden, gooi ze dan niet meteen in het diepe en leidt ze langzaam op, zodat hun potentie ruimte krijgt om te groeien.

4.De werktijden 

Nog te vaak moeten wij zeer geschikte kandidaten afwijzen omdat de reistijd in combinatie met gebroken diensten niet te doen is. Een andere reden is dat mensen 80% van de diensten wel willen draaien, maar bepaalde diensten vanwege persoonlijke redenen niet kunnen doen. Dit is zo zonde. Het is nog erger als mensen al bij je werken maar vanwege die reden vertrekken, zoals 25% van de mensen die uitstromen uit de gehandicaptenzorg. 

Ons advies: Er is echt meer innovatie nodig in de gehandicaptenzorg op het gebied van werktijden. Werk met flexpoolen, met bonus voor onpopulaire diensten, met afwisseling op dagbesteding etc. 

5.De bereikbaarheid 

Veel gehandicaptenzorgorganisaties bevinden zich op een prachtige locatie met veel groen. Houden zo! Wel zijn deze locaties lastig te bereiken zonder auto. Terwijl er ook veel potentie is onder zorgprofessionals die geen auto hebben of liever niet te lang rijden. 

Ons advies: Wij hoorden een inspirerend verhaal van de instelling Mentrum. Zij boden hun medewerkers pendelbusjes aan vanaf het station. Is dat niet ook wat voor jouw organisatie? 

Wil je eens sparren over hoe je deze redenen binnen jouw organisatie kunt wegnemen? Of wil je onderzoeken waarom medewerkers bij jouw organisatie voornamelijk weggaan? 

Neem contact op met Ayla Kok op a.kok@freddify.com