Freddify Kennisdeling

28 april 2021

Blogs

HOE BIED JE LOOPBAANPERSPECTIEF IN DE ZORG?

28 april 2021

Ayla Kok roept in haar blog in Skipr op tot een mindset verandering. Als mensen de zorg verlaten vanwege loopbaanperspectief, en zij kunnen wel op een andere locatie of bij een andere organisatie doorgroeien, dan moeten zij gestimuleerd worden. Het is immers zo belangrijk dat mensen in de zorg blijven!

Een “ongemakkelijke waarheid”: alle inspanningen van regio- en zorgorganisaties om nieuw personeel te vinden zijn maar voor de helft effectief. De helft van de nieuwe zorgmedewerkers verlaat de zorg namelijk weer binnen twee jaar. De reden dat ze gaan? Te weinig persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Een brede loopbaan binnen de zorg is de oplossing, één waar zorgmedewerkers al oor naar hebben. Nu de organisaties nog.

Interne mobiliteit

Veel zorgmedewerkers verlangen dezelfde diverse en uitdagende loopbaan als hun vrienden in andere sectoren. Uit ons onderzoek naar mobiliteit in de zorg, waaraan honderden verzorgenden en verpleegkundigen hebben meegedaan, blijkt dat 47% van de zorgmedewerkers binnen 5 jaar een andere functie wil.

Aan HR de taak om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun nieuwe functie bínnen de organisatie vinden. Het helpt om een gemakkelijk en algemeen bekend proces op te tuigen voor het solliciteren op interne vacatures, bijvoorbeeld via laagdrempelige oriëntatietesten.

Een mindset verandering is nog belangrijker. We zien vaak dat medewerkers het gevoel krijgen een locatie in de steek te laten als zij zich oriënteren op beter passende werkplek. Locatiemanagers en afdelingshoofden moeten dit juist aanmoedigen of in ieder geval steunen. Het is immers in het langetermijnbelang van de organisatie.

Externe mobiliteit: een zorgloopbaan

Dat gezegd hebbende, zelfs al kunnen medewerkers goed doorstromen, het blijft onmogelijk voor zorgorganisaties om hun medewerkers telkens nieuwe functies te bieden. De diversiteit aan functies op één werkniveau is beperkt. De doorgroeimogelijkheden hebben een plafond. Een voorbeeld: Ouderenzorgorganisaties hebben minder niveau 4 functies dan niveau 3, dus niet iedere Verzorgende kan doorstromen naar een hoger niveau.

Wij vinden daarom dat zorgorganisaties de handen ineen moeten slaan om een brede Zorgloopbaan mogelijk te maken. Geen lineaire loopbaan omhoog, maar een loopbaan die de breedte ingaat. Er is veel uitdaging te vinden in het zorgen voor verschillende cliënten met andere problematiek, zelfstandig of in teams, langdurig of voor de korte termijn, medisch of juist pedagogisch etc., etc.

Zorgmedewerkers staan open voor een dergelijke brede Zorgloopbaan. Dat blijkt uit ons onderzoek. 42% geeft aan dat ze in hun loopbaan graag ook bij andere branches zouden willen werken. Waarom? “Vanwege de uitdaging”, “Omdat mijn interesses bij meerdere doelgroepen liggen” “Om me scherp te houden” en “Mijn vak interessant houden”.

{ Interessant voor recruiters in het ziekenhuis: Dat is de branche die het populairste is om naar over te stappen. “Omdat daar meer doorgroeimogelijkheden zijn dan in de thuiszorg” en “Meer mogelijkheden als verpleegkundige.” }

Ze hebben alleen wat hulp nodig. Vanaf hun keuze voor de zorg moeten ze ondersteuning krijgen in het vormgeven van een uitdagende, langdurige en diverse Zorgloopbaan. Opleider en werkgever moeten zorgmedewerkers inzicht bieden in hun persoonlijkheidsprofiel en bij welke verschillende branches/functies dat profiel past. Welke kansen liggen er in de zorg voor de pittige problemenoplosser? En voor de zorgzame luisteraar?

Wil een organisatie geen medewerker missen? Ook dat vraagt een mindset verandering. Zorgaanbieders moeten ieder gemis van een zorghart voor de zorg zichzelf aanrekenen en vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel medewerkers stimuleren hun hart te volgen in de zorg.

Blog door Skipr: https://www.skipr.nl/blog/loopbaanperspectief-door-meer-mobiliteit-in-de-zorg/

Share

GERELATEERDE ARTIKELEN