Freddify Kennisdeling

Freddify heeft het persoonlijkheidsonderzoek in de gehandicaptenzorg uitgebreid met een nieuwe doelgroep: cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit onderzoek hebben we in samenwerking met onze klant, Ons Tweede Thuis, uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een groot aantal begeleiders die werken met de NAH doelgroep. Deze medewerkers hebben de big-50 competentietest gedaan. Er kwam een duidelijk profiel uit. Dit profiel hebben wij naast andere profielen gelegd binnen de gehandicaptenzorg. Wat zijn de belangrijkste verschillen? En hoe kun je deze inzetten bij de werving en de match met de doelgroep?

We delen de belangrijkste inzichten in deze blog. Zorgrecruiters kunnen deze inzichten gebruiken om de juiste mensen op de NAH doelgroep te plaatsen.

Top 10 competenties van medewerkers bij de NAH doelgroep

Klantgerichtheid
Voortgangscontrole
Stressbestendigheid
Luisteren
Resultaatgerichtheid
Inlevingsvermogen
Netwerken
Organisatiesensitiviteit
Presenteren
Schriftelijke vaardigheid

Het verschil tussen de NAH doelgroep en andere doelgroepen in de Gehandicaptenzorg

In het “competentieprofiel NAH” van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland staat omschreven wat het werk met cliënten met NAH kenmerkt:

–   Je hebt te maken met verliesverwerking van het oude leven, zowel van de cliënt als van zijn verwanten. De cliënt is niet meer wie hij ooit was, en zal dat meestal nooit meer worden. Dat is een groot verlies. Het zorgt voor problemen en uitdagingen die je bij andere doelgroepen niet tegenkomt.

–   Deze cliënten hebben meer dan andere cliënten een disharmonisch profiel. Een treffend voorbeeld is dat iemand op hoog niveau kan converseren over politiek maar vergeet om te douchen. Deze disharmonie vindt ook plaats binnen dezelfde taken, dus dat iemand een activiteit de ene dag wel kan en de volgende dag niet.

–   (On)vermogen om eigen regie te pakken. Dit betekent dat de begeleider per context en cliënt moet inschatten of zij de regie moet overpakken, zonder de eigenwaarde van de cliënt aan te tasten.

–   Moeilijk verstaanbaar gedrag komt regelmatig voor bij de NAH doelgroep.

Hoe zie je dit terug in het competentieprofiel?

1. Een hartverwarmende combinatie van Luisteren, Inlevingsvermogen en Clientgerichtheid

Om een cliënt te begrijpen staan alle sociale antennes aan: hoe hij was en hoe hij nu is, wat zijn behoeftes zijn, hoe de beperking bepaald gedrag veroorzaakt, wat hij wel of niet aan kan, en hoe je hem door een van de grootste verliezen van zijn leven helpt… Het is geen wonder dat de meest sociale competenties in de top 10 staan: Inlevingsvermogen, Luisteren en Cliëntgerichtheid. Je hebt deze alle drie nodig om de belevingswereld van de cliënt met NAH te begrijpen.

Mooi om te weten dat deze drie competenties ook bij andere doelgroepen in de Gehandicaptenzorg een vaste plek in de top 10 hebben. Het toont het hart voor de cliënten.

2. Bijzonder hoge score op Voortgangscontrole

De medewerkers bij NAH hebben de hoogste score op Voortgangscontrole die wij tot nu toe zagen bij gehandicaptenzorgmedewerkers. Deze competentie geeft weer in hoeverre iemand veranderingen in voortgang van cliënt kan bewaken en het behandelplan hierop kan invullen en bijsturen.

Het disharmonisch profiel van cliënten met NAH maakt het lastiger om veranderingen te signaleren in voortgang of ontwikkeling. Bij ‘stabielere’ cliënten is dat makkelijker. NAH cliënten kunnen immers per taak, of dag, sterk afwijken in niveau. Dus wat is tijdelijk en waarop moet echt ingegrepen worden? De alertheid op veranderingen is zeer goed ontwikkeld bij deze medewerkers, tezamen met hun vermogen om te acteren op deze signalen door tijdig de regie te pakken.

3. Opvallende score op Resultaatgerichtheid

Op de competentie Resultaatgericht wordt hoog gescoord. Opvallend, omdat deze competentie niet specifiek in profielen of vacatures wordt genoemd. Toch toont de data dat deze type zorg mensen aantrekt die meer gedreven zijn door resultaat dan andere zorgmedewerkers. Resultaatgerichtheid betekent iemands focus op het halen van resultaat. Het omvat tevens iemands capaciteit om deze resultaten te bereiken en in te grijpen wanneer het resultaat tegenvalt. 

Dit is wellicht geen competentie waar dagelijks beroep op wordt gedaan, maar het is wél een onderscheidende factor die deze medewerkers kenmerkt. Het kan in de werving gebruikt worden om de juiste mensen aan te trekken. Je mag potentiële kandidaten best vertellen dat er bij NAH cliënten er meer (kleine) resultaten in de ontwikkeling mogelijk zijn dan bij andere doelgroepen.

Wat kan je ermee als recruiter?

Het profiel van de medewerkers bij NAH komt het meest overeen met de doelgroepen LVB+ en LVB/MVB. Doorstroom naar de NAH doelgroep lijkt vanuit deze doelgroepen veelbelovend, maar de meeste medewerkers bij andere doelgroepen hebben ook het juiste “zorghart”: Luisteren, Inlevingsvermogen en Cliëntgericht. De te bereiken doelgroep is dus best breed!

Kijk bij de selectie naar iemands talent voor voortgangscontrole om te voorspellen of diegene past bij deze doelgroep. Is iemand zeer alert op veranderingen en neemt hij of zij tijdig actie als de voortgang staakt? Welke voorbeelden kan hij of zij noemen waaruit dat blijkt? De andere top 10 competenties zijn uiteraard ook belangrijk.

Speciale tip om de competentie resultaatgerichtheid ook in te zetten in de werving. Je kunt de juiste mensen aantrekken als je je richt op de medewerker die resultaten zoekt om gemotiveerd te blijven in haar werk.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Ayla Kok (a.kok@freddify.com).