Freddify Kennisdeling

Blogs

Blogs

HOE KIEST EEN STUDENT DE JUISTE ZORG & WELZIJN MBO-OPLEIDING?

“Ok, ja!” Denkt de student. “Mensen zeggen wel vaker tegen me dat ik goed bij de zorg pas!” Maar zodra hij of zij gaat kijken welke MBO opleiding er is voor “de zorg”, blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn.

Ik wil graag voor iemand iets betekenen.” “Ik wil mensen helpen.” “Ik wil met mensen werken…

Deze antwoorden uit studieloopbaankeuze- en motivatietesten geven een duidelijk antwoord: deze persoon moet de zorg in!

“Ok, ja!” Denkt de student. “Mensen zeggen wel vaker tegen me dat ik goed bij de zorg pas!” Maar zodra hij of zij gaat kijken welke MBO opleiding er is voor “de zorg”, blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn. Een jonge student wordt overspoeld door alle opties:

  • Maatschappelijke zorg?
  • Persoonlijk begeleider bij de gehandicaptenzorg?
  • Agogisch medewerker bij de GGZ?
  • Thuiszorg?
  • Lab werk?

Hoe kiest de student de juiste Zorg & Welzijn MBO-opleiding? Welke 3-jarige opleiding is voor hem of haar de beste optie? Geen idee. “Mm” denkt de student. “Ik was gek op mijn oma dus laat ik dan maar thuiszorg kiezen…”

Dit is hoe jonge mensen keuzes maken, en logisch. Ze hebben nog geen jarenlange ervaring in verschillende rollen om een gefundeerde keuze te maken. En er moet toch gekozen worden. “Als ik maar mensen help dan maakt het me niet zoveel uit wie”. Misschien maakte jij je studiekeuze ook wel op deze manier.

Jammer genoeg zie je in de uitvalcijfers van het MBO terug dat het wel degelijk uitmaakt voor welke opleiding een student kiest.

Gemiddeld één op vijf van de student haalt het diploma niet.

Studierendement per zorg & welzijn opleiding op basis van cijfers van de overheid

Dit heeft natuurlijk vele redenen, maar het kiezen van de opleiding en cliëntgroep die past bij hun persoonlijkheid helpt studenten zeker makkelijker over de eindstreep.

De verschillende cliëntgroepen in de zorg vragen namelijk heel andere competenties van een student. Iemands zorghart moet dus beter gespecificeerd worden, zodat studenten ook binnen de Zorg & Welzijn richting de juiste opleiding kiezen. Er moet voorkomen worden dat overtuigende, mondeling vaardige student A zich verveelt bij het uitvoeren van ADL werkzaamheden, of dat zorgzame, goed luisterende student B zich laat intimideren bij de complexe doelgroepen met gedragsproblemen.

Student A en student B hebben namelijk allebei een groot zorghart. Deze moet alleen op de juiste manier ingezet worden!

Wil je meer weten over welke competenties bij welke MBO opleiding in Zorg en Welzijn horen? Schrijf je in voor de workshop van Freddify. Wij hebben duizenden zorgmedewerkers vanuit elke hoek onderzocht op competenties en drijfveren. Graag delen we onze inzichten met mensen die bij ROC’s verantwoordelijk zijn voor het aannemen van studenten voor Zorg en Welzijn opleidingen.

Neem contact op over een workshop via onze consultant Ailin Haijer: a.haijer@freddify.com

Ben je student en wil je een test doen om te kijken of je past bij de zorg? Ga dan naar www.freddify.com/geschikt-voor-zorg.

Blogs

GESCHIKTE ZIJ-INSTROMERS: WAT MAAKT IEMAND GESCHIKT VOOR ZORG?

Het afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar geschikte zij-instromers. Wat is het je ne sais quoi dat ervoor zorgt dat iemand lang en gelukkig kan werken in de zorg? In deze blog delen we graag onze bevindingen met iedereen die zij-instromers wil aannemen.

HET ONDERZOEK

Een zij-instromer met een zorghart, dat was het uitgangspunt zoals ik ook omschreef in deze blog. Om dit zorghart te objectiveren hebben wij duizenden zorgmedewerkers onderzocht. Uit dit onderzoek kwam een top 50 van de competenties van medewerkers in zorgfuncties (van Helpende tot Verpleegkundige) binnen ziekenhuizen, VVT, de GGZ en de gehandicaptenzorg.

DE RESULTATEN: WAARUIT BESTAAT HET ZORGHART?

Uit het onderzoek blijkt dat sleutel tot het zorghart een combinatie is van meeleven en actie ondernemen. In de top 10 van meest voorkomende competenties bij de zorgmedewerker staan evenveel emotionele competenties als zakelijke competenties.

Sterker nog, de top 10 staat vol met duo’s: een emotionele competentie die direct wordt opgevolgd door een zakelijke competentie.

Het hoogste duo is Klantgerichtheid en Voortgangscontrole. De verlangens van een bewoner kunnen soms zijn of haar voortgang in de weg zitten. De echte zorgmedewerker kan die afweging maken. De kern van het zorghart gaat dus om het centraal zetten van de behoeftes én voortgang van de bewoner.

De top 10 zorgcompetenties

Andere duo’s in de top 10: Luisteren & Resultaatgerichtheid gevolgd door Inlevingsvermogen  & Plannen en Organiseren . Ook een consistentie in de top 10:  Stressbestendigheid . Uiteraard belangrijk om het werken in de zorg lang vol te houden.

Concluderend: ondanks dat je voor de zorg kiest om mensen te helpen, gaat het bij de zorgmedewerkers om meer. Zij doen meer dan meeleven en begrijpen. De zorgmedewerkers die het lang in de zorg volhouden gaan voor een resultaat. Ieder resultaat, hoe klein dat resultaat ook is, mag gevierd worden als een overwinning.

HET ZORGHART 2.0: WAT KUNNEN ZIJ-INSTROMERS TOEVOEGEN?

De typische zorgmedewerker mist ook competenties die belangrijk zijn voor zorg in de toekomst. Hun klantgerichtheid is bewonderingswaardig, maar betekent in dit geval ook dat zij minder gericht zijn op het team of op hun eigen doelen. Grote trends in de toekomst die niet overeenkomen met de persoonlijkheid van huidige zorgmedewerkers zijn: 1) Multidisciplinair samenwerken 2) Zelfsturing in teams en 3) Duurzame inzetbaarheid.

Met betrekking tot punt 1 en 2 scoort de traditionele zorgmedewerker niet goed op competenties gerelateerd aan Samenwerken. Denk aan: hoe zit een team in elkaar, hoe vul je elkaar aan, waar versterk je elkaar, hoe werk je gezamenlijk naar een doel… Daarmee omgaan is belangrijk zowel binnen multidisciplinaire teams waar zorgmedewerkers deel van uitmaken als het zelfsturende team waarin je samen voor resultaten moet zorgen. Ook managers geven eerder leiding aan allemaal aparte individuen dan één team.

Nog minder dan met haar team houdt de zorgmedewerker zich bezig met haar eigen ontwikkeling en doelen. Daar zien wij een risico met duurzame inzetbaarheid; voor regie over de eigen loopbaan en het vormen van ambities moet je af en toe jezelf centraal zetten. Als je alleen oog hebt voor de cliënt, kom je er pas achter dat de koek op is als het al te laat is om gemakkelijk een switch te maken.

WELKE ZIJ-INSTROMER KAN JE DUS HET BESTE AANNEMEN?

Wij raden organisaties aan zij-instromers te zoeken die de gaten in de zorgmedewerkers van nu kunnen opvallen. Het zorghart staat uiteraard centraal en is de kern. Ga daarnaast op zoek naar de zorgmedewerker die andere rollen kunnen vervullen in een teams. Een leergierige zij-instromer kan haar team inspireren door van alle leer- en groeimogelijkheden gebruik te maken. Of zoek die samenwerker pur sang die het team kan verbinden en gezamenlijke resultaten nastreeft.

Zo vervult de zij-instromer een dubbele rol: zij helpen jouw cliënten met een zorghart én haalt jouw team uit die comfort zone door net een beetje anders te zijn.