Freddify Kennisdeling

Klantverhalen

Klantverhalen

PARTNERSHIP VERHAAL: CZ

Achtergrond CZ

CZ is een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Daarmee dragen zij een zware verantwoordelijkheid om de zorg gezond te houden. Hoe kunnen zorgkosten beteugeld worden zonder in te boeten aan de kwaliteit en toegankelijkheid?

In de gehandicaptenzorgsector drukt het personeelstekort op de financiële gezondheid van instellingen. De kosten aan zelfstandigen om gaten in de planning te vullen zijn hoog. Er zijn minder middelen voor andere investeringen in de kwaliteit van de zorg.

Zorginkopers van CZ bespreken deze problematiek uitvoerig met gecontracteerde instellingen. Naar aanleiding daarvan vroegen zij Freddify om een aanpak tegen het personeelstekort bij hun organisaties. Dat werd het project “Samen Werving”.

Wat we samen doen

In het project “Samen Werving” zet Freddify een campagne op voor alle gehandicaptenzorgorganisaties in één regio. Organisaties kiezen zelf of ze zich hierbij aansluiten. Het project is begonnen met vijf organisaties in de Zuid-Hollandse Eilanden.

Onze online advertenties bereiken alle zorgprofessionals en potentials in deze regio. Iedereen krijgt de kans om zich te oriënteren op hun juiste plek in gehandicaptenzorg. Concrete kandidaten worden gekoppeld aan de organisatie die het beste past bij hun persoonlijkheid en situatie.

Zo ontvangen organisaties duurzame matches tegen een minimale investering in marketing en werving.

Synergie

Zorginkopers brengen hun gecontracteerde zorginstellingen samen in de bijeenkomst “proactieve recruitment”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het al snel duidelijk dat iedere organisatie worstelt met hetzelfde probleem: de vraag naar medewerkers voor complexe groepen stijgt terwijl het aanbod juist daalt.

Freddify heeft de tools om de medewerkers te vinden waarmee organisaties deze uitdaging aan kunnen gaan. De “Samen Werving” campagnes zijn gericht op mensen met de juiste persoonlijkheid voor complexe doelgroepen. Onze selectieproces zorgt dat zij ergens aan de slag gaan waar ze echt goed passen.

Wat we willen bereiken in de zorg 

CZ en Freddify willen samenwerking in de zorg stimuleren. Iedere gehandicaptenzorginstelling staat dezelfde uitdaging te wachten. Het loont het om deze samen aan te pakken. Bovendien willen we het aandeel vaste versus geschikte medewerkers bij organisaties verhogen omdat we geloven dat dit de zorg aan cliënten ten goede komt.

De “Samen Werving” is nu in één regio gestart. De ambitie is om dit uit te breiden naar alle regio’s die moeite hebben vast personeel aan te nemen op bepaalde doelgroepen.

Wat we nu al hebben bereikt

In de Zuid-Hollandse Eilanden draaien de “Samen Werving” campagnes voor vijf organisaties. Hieronder staan de resultaten van de eerste campagne maand.

 

Klantverhalen

PARTNERSHIP VERHAAL: PGGM&CO

 Achtergrond PGGM&CO  

 PGGM&CO is de ledenorganisatie van pensioenfonds PGGM. Voor hun 765.000 leden rollen zij allerlei initiatieven uit gericht op hun welzijn. Dit zijn allemaal mensen werkzaam in zorg of welzijn. PGGM&CO schrijft content, organiseert webinars, doet onderzoek en geeft op allerlei andere manieren tips voor meer werkgeluk en balans tussen werk en privé.

Wat we samen doen

Freddify biedt haar online loopbaanprogramma gratis aan de leden van PGGM&CO. In het programma kunnen zorgprofessionals testen wat hun drijfveren en competenties zijn. Daarnaast geeft het reflectietools om erachter te komen wat ze nog willen bereiken in hun loopbaan en hoe ze daar kunnen komen.

De individuele resultaten uit het loopbaanprogramma kunnen alleen door het lid ingezien worden. De geanonimiseerde scores geven inzichten over welzijn en vitaliteit per sector, generatie en opleidingsniveau. Belangrijke conclusies gaan Freddify en PGGM&CO delen met de wereld. Zorginstellingen kunnen deze nieuwe kennis inzetten om de vitaliteit binnen hun organisatie te verbeteren.

Wat we willen bereiken in de zorg

De missie van Freddify en PGGM&CO is bijna dezelfde. Freddify wil iedere zorgmedewerker op de juiste plek in de zorg. Dat zorgt namelijk voor gelukkige en vitale professionals; en dat is precies wat PGGM&CO voor haar leden wil bereiken.

Wat we nu al hebben bereikt

Bijna 1000 medewerkers hebben het onderzoek nu al afgerond. Het loopbaanonderzoek blijft beschikbaar voor ieder lid dat interesse heeft in zelfonderzoek en meer wil weten over zichzelf.

 

 

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: ODION

Achtergrond

Odion is een Noord-Hollandse gehandicaptenzorgorganisatie. Zij helpen 1750 kinderen en volwassen met een beperking om iedere dag zo plezierig mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd; altijd op een manier die past bij de cliënt. Odion is actief in de regio’s Zaanstreek, Kennemerland en Waterland. Hier hebben zij 63 locaties, waar 1500 medewerkers en vrijwilligers werken.

Bij sommige doelgroepen heeft Odion te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat om cliënten met een niet- aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke beperking. Hierbij speelt zowel het begeleiden als verpleegtechnische handelingen een rol. Dat maakt het lastiger de juiste mensen te vinden. 

Odion besloot daarom het heft in eigen handen te nemen en om deze mensen dan maar te creëren. De organisatie heeft zelf een speciaal leerwerktraject opgetuigd  voor het werken met deze doelgroepen, specifiek voor zij-instromers.

Marja Meijer (recruiter en mobiliteitsadviseur bij Odion):

“Wat er niet is, moet je maken. We hebben veel tijd besteed om kandidaten te vinden in de huidige zorgpool, maar er zijn er gewoon niet genoeg van. Dus we besloten het over een andere boeg te gooien. We zien het opleiden van mensen voor deze vacatures echt als een investering in de toekomst.”

Het voordeel van dit specifieke leerwerktraject voor zij-instromers is hoe breed zij worden opgeleid. Aan het eind van dit traject hebben zij een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 4 met als uitstroomprofiel ‘Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen’. Daarnaast hebben ze kennis opgedaan en vaardigheden getraind in verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Doel

Odion wil in april 2021 een klas starten met 22 zij-instromers met de juiste persoonlijkheid en achtergrond. Daarvoor organiseerden zij 4 online speeddates waarvoor ze in totaal 60 goede kandidaten wilden uitnodigen.

Proces

Test en landingspagina

 • Freddify maakte een pre-selectie van competenties waarop zorgmedewerkers die nu al met deze doelgroep werken goed op scoren. Wij hebben duizenden zorgmedewerkers in de GHZ onderzocht en konden onze aanbevelingen baseren op gevalideerde data.
 • Samen met managers en collega’s kozen we de 5 competenties die Odion het belangrijkst vond. Deze competenties hebben we verwerkt in de “geschikt voor Odion”-test.
 • De test stond op de landingspagina: odion.freddify.com. De website is speciaal ontworpen om de voordelen van het leerwerktraject te benadrukken. Dit leerwerktraject onderscheidt zich van andere trajecten in de regio door het brede insteek van de opleiding en de diversiteit van de cliënten.

Campagnes en werving

 • De landingspagina hebben wij via gerichte social media campagnes verspreid onder ambitieuze mensen met een zorghart in regio Zaanstreek, Kennemerland en Waterland.
 • Er zijn bijna 900 kandidaten binnen gekomen. Zij zijn eerst door meerdere Freddify rondes gegaan. Ons recruitmentteam deed de laatste Freddify-selectie met een telefonische intake. De betrokken recruiter heeft zelf in de zorg gewerkt. Hij kon dus een goede inschatting maken van iemands motivatie en match met dit werk.
 • Pas na een positieve intake zijn kandidaten ingepland voor een online speeddate met Odion.
 • Na de bijeenkomst heeft Odion nog één kennismakingsgesprek gevoerd op één of twee locaties. Een arbeidsvoorwaardengesprek was de laatste stap. 

Marja Meijer:

“Vanwege de corona situatie konden wij helaas niet op voorhand een rondleiding geven bij Odion. Dat was een gemis. Verder waren wij erg te spreken over de mogelijkheden die digitaal speeddaten bood. Het was voor locatiemanagers makkelijker om de speeddate in te plannen omdat het gewoon vanuit huis kon. Een aanpak die zeker voor herhaling vatbaar is, ook na corona.”

Resultaat

Freddify heeft in totaal 122 matches behandeld voor dit leerwerktraject. Daarvan hebben wij 91 kandidaten gesproken. Wij hebben de beste 60 gekoppeld aan Odion voor de online speeddates. Daarvan heeft Odion er 22 aangenomen: precies volgens het doel dus. “Een heel diverse club mensen, en ook leuk: 20% mannen!” aldus Marja.

De zij-instromers die aan de slag gaan waren zeer te spreken over dit traject. “Ik was eerst nog niet helemaal zeker maar ik werd steeds enthousiaster naarmate de verschillende rondes voorbij gingen. Voor mij was het erg duidelijk en kreeg een juist beeld.” en “Ik heb het hele proces als zeer positief ervaren. Het ging op een informele manier waarin iedereen ontzettend open en vriendelijk was. Ik kon mezelf zijn!” 

En – voor Freddify het allerbelangrijkste – 100% geeft aan over 5 jaar nog steeds bij deze organisatie te willen werken. Het gaat dus om duurzame plaatsingen. Dit maakt het echt, zoals Marja Meijer al aangaf, een slimme investering in de toekomst.

Uiteraard blijven we een vinger aan de pols houden om te kijken hoeveel van deze kandidaten ieder jaar nog op dezelfde plek werkt en hoe we dat kunnen verwerken om onze testen nog beter te maken.

Marja Meijer (recruiter en mobiliteitsadviseur Odion)

“Freddify is een organisatie die data-gedreven diensten biedt terwijl ze wel persoonlijk blijven. Je merkt dat de mensen bij Freddify een zorghart hebben. Het is niet alleen een marketing praatje, ze zijn echt zo. Dat maakt de samenwerking heel fijn!”

 

 

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: AMERPOORT

Achtergrond

Amerpoort is een gehandicaptenzorgorganisatie in regio Utrecht. Er wonen een grote diversiteit aan cliënten op hun locaties; van mensen met een ernstig meervoudige beperking tot mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Bij de werving van zij-instromers merkten de recruiters hoe lastig het is om (onderbouwd) te voorspellen óf en wáár iemand past in de zorg. Iedere cliëntgroep vraagt immers net andere vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Een medewerker kan het bij de ene groep geweldig naar zijn zin hebben, terwijl hij zich op een andere locatie totaal misplaatst voelt. Een goede match maken is dus erg belangrijk voor werkgeluk en behoud van medewerkers.

Amerpoort en Freddify besloten data te vergaren om de match tussen zij-instromer en cliëntgroep objectief te kunnen maken. Zonder vooroordelen, gebaseerd op de realiteit. Om de echte feiten boven tafel te halen hebben we honderden medewerkers bij Amerpoort onderzocht. Hun competenties en drijfveren vormden de basis voor de “Amerpoort test”. Deze test scoort een kandidaat op de verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg: waar past hij of zij het beste?

Al snel bleek deze test niet alleen uitermate geschikt voor zij-instromers. Ook zorgprofessionals mét diploma hebben interesse in een laagdrempelige oriëntatie op een volgende stap. De test heeft Amerpoort daarmee ook geholpen om gediplomeerde mensen te werven en aan te nemen.

Proces

 • Honderden zorgmedewerkers bij Amerpoort hebben een uitnodiging ontvangen waarin zij worden opgeroepen de norm voor Amerpoort te zijn bij het aannemen van nieuwe mensen. “Wij zoeken meer mensen zoals jij!”
 • Zij maakten een persoonlijkheidstest, bestaand uit een competentieonderzoek en een drijfverentest.
 • Hun scores werden geanalyseerd door Freddify’s data-analisten. Daaruit kwam per doelgroep een duidelijk persoonlijkheidsprofiel.
 • Dit persoonlijkheidsprofiel hebben wij besproken met de recruiters bij Amerpoort om te toetsen of het huidige persoonlijkheidsprofiel ook past bij wat zij in de toekomst zoeken.
 • De definitieve profielen hebben wij ontwikkeld in één “Amerpoort test”. De link van de test kan Amerpoort onbeperkt gebruiken in hun werving.
 • De test geeft nieuwe kandidaten een duidelijk inzicht in de cliëntgroep waarbij zij het beste passen. Zij kunnen er zelf voor kiezen of zij deze uitslag ook delen met Amerpoort.

Resultaten

 • 186 mensen hebben de test van Amerpoort gemaakt
 • Iedereen vond de test “interessant” en “leuk om te maken”
 • 6 zorgprofessionals met diploma zijn inmiddels aangenomen
 • 6 zij-instromers worden binnenkort aangenomen

Dennis Gorissen (recruiter bij Amerpoort): “Wat ik mooi vind om te zien: het zijn niet alleen beginnende mensen die de test maken. Het zijn ook mensen die SPH gedaan hebben, begeleiders met een HBO diploma… Professionals die genoeg ervaring hebben, maar ook niet helemaal zeker weten welke doelgroep of rollen nog meer bij hen past. Ze waren allemaal erg enthousiast over de kans die Amerpoort bood om zich daar op te oriënteren.” 

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: HARTEKAMP GROEP

Achtergrond

Hartekamp Groep is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij werken op meer dan 40 locaties in Noord-Holland. De gehandicaptenzorg voelt met name personeelstekorten bij de complexe doelgroepen. Ook de Hartekamp Groep heeft hiermee te maken. De meeste moeilijk vervulbare vacatures hebben zij bij de doelgroepen die verpleegtechnisch complex zijn (Ernstig Meervoudig Beperkt) of gedragscomplex (cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag).

Voor deze doelgroepen zijn de eisen aan kandidaten hoog. Vanwege de complexiteit van het werk zijn professionals met een goede opleiding, relevante ervaring én de juiste persoonlijkheid nodig. Niet iedere zorgmedewerker kan – of wil – werken met deze doelgroepen.

Hartekamp Groep vroeg ons dus op zoek te gaan naar bijzondere kandidaten. Zorgprofessionals die niet bang zijn voor een uitdaging, een nieuwe stap willen zetten en zichzelf willen ontwikkelen.

Doel

Hartekamp Groep zocht kandidaten voor de doelgroepen EMVB of gedragsproblematiek met de volgende eigenschappen:

 • MBO niveau 4 opleiding richting (gehandicapten-)zorg of begeleiding.
 • Ervaring in de zorg, het liefst in de gehandicaptenzorg.
 • De juiste persoonlijkheid om met deze doelgroepen te werken.
 • Goede motivatie, enthousiasme en pit!

Proces

Test en landingspagina

 • Hartekamp Groep besloot de focus te leggen op de doelgroepen EMVB en Gedragsproblematiek, maar tegelijkertijd wel open te staan voor zorgprofessionals die bij andere doelgroepen willen werken. Kijken naar wat wel kan is immers hun visie.
 • Daarom heeft Freddify de test zo ingericht dat het iemands match laat zien met de Hartekamp Groep in het algemeen, en met de twee complexe doelgroepen in het bijzonder. Het rapport scoorde kandidaten dus op:
  • Match met de Hartekamp Groep
  • Match met cliënten met een ernstig meervoudige beperking
  • Match met cliënten met gedragsproblematiek
 • De competenties voor deze drie scores haalden Freddify uit onze eigen uitgebreide normgroep binnen de gehandicaptenzorg. Daarin zitten persoonlijkheidsdata van zorgmedewerkers die nu a met veel plezier met deze doelgroepen werken.
 • De landingspagina hartekampgroep.freddify.com omschrijft de voordelen van werken bij de Hartekamp Groep. De pagina gaat tevens in op waarom het zo boeiend is om bij de complexe doelgroepen te werken.

Campagnes en werving

 • De landingspagina hebben wij via gerichte social media campagnes verspreid onder zorgprofessionals die zin hebben een uitdaging in regio Noord-Holland.
 • Er zijn tot nu toe 3537 kandidaten binnengekomen. De campagnes lopen nog dus dit worden er elke dag meer.
 • Deze kandidaten gaan eerst door meerdere Freddify rondes. Ons recruitmentteam doet de laatste controle met een telefonische intake.
 • Pas na een positieve laatste intake worden kandidaten gekoppeld aan de recruiter bij Hartekamp Groep. De recruiter ontvangt CV, gespreksverslag en de testuitslag. Zij maakte de laatste afweging de kandidaat wel of niet voor te stellen aan de managers.
 • In een dashboard wordt de voortgang van alle kandidaten bijgehouden.
 • Managers voeren het laatste gesprek. Bij hen ligt de keuze een kandidaat een aanbod te doen.

Resultaat

De samenwerking tussen de Hartekamp Groep en Freddify loopt iets langer dan een half jaar. Het recruitmentteam van Freddify heeft in totaal 307 matches benaderd met juiste ervaring en opleiding. Daarvan hebben wij 64 mensen gekoppeld aan de Hartekamp Groep.

In totaal heeft de Hartekamp Groep 12 zorgprofessionals aangenomen. Op dit moment zijn er nog 21 kandidaten in procedure.

Inmiddels wil de organisatie de test ook inzetten om interne doorstroom naar deze uitdagende doelgroepen te stimuleren. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen!

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: SEIN

Achtergrond

SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. De organisatie biedt ook langdurige zorg aan mensen die vanwege de epilepsie niet meer thuis kunnen wonen. Dit gaat meestal om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.


Bij deze woongroepen heeft SEIN te maken met moeilijk vervulbare vacatures, met name op het gebied van begeleiders. De organisatie besloot daarom een speciaal leer-werk-traject voor zij-instromers te starten in samenwerking met het ROC van Amsterdam.  

Deze zij-instromers worden in twee jaar opgeleid tot begeleider C op MBO-4 niveau. Daarna stromen zij in als gediplomeerde medewerkers. SEIN noemt de groep zij-instromers “WelSEIN Topklas”. Freddify heeft de volledige eerste werving voor deze groep gedaan.

Doel

De WelSEIN Topklas heet niet voor niets de Topklas. Het doel van SEIN was een klas te formeren met 25 gedreven en ambitieuze kandidaten met de juiste persoonlijkheid voor de gehandicaptenzorg. Mensen die er “helemaal voor willen gaan”, aldus SEIN.

Proces

Test en landingspagina

 • Freddify en SEIN kozen ervoor om zij-instromers te beoordelen op hun algemene geschiktheid voor de gehandicaptenzorg. Deze keuze is gemaakt omdat er binnen SEIN verschillende doelgroepen zijn waarmee de kandidaten kunnen werken.
 • Freddify heeft daarom de “WelSEIN Topklas test” ontwikkeld met 5 competenties die altijd belangrijk zijn binnen de gehandicaptenzorg en waar dus hoog op gescoord moet worden.
 • De test stond op de landingspagina: sein.freddify.com. De website is speciaal ontworpen om de doelgroep te triggeren; hij toont bijvoorbeeld de voordelen van het traject waarvan wij hebben getest dat ze belangrijk zijn voor de doelgroep.

Campagnes en werving

 • De landingspagina hebben wij via gerichte social media campagnes verspreid onder ambitieuze mensen met een zorghart in regio Heemstede en Cruquius.
 • Er zijn bijna duizend kandidaten binnen gekomen. Zij zijn eerst door meerdere Freddify rondes gegaan. Ons recruitmentteam deed de laatste Freddify-selectie met een telefonische intake.
 • Pas na een positieve intake zijn kandidaten ingepland voor een voorlichtingsbijeenkomst bij SEIN. Tijdens deze bijeenkomst maken de kandidaten kennis met de opleiding, de organisatie en de cliënten.
 • Na de bijeenkomst heeft SEIN nog één selectiegesprek met de kandidaten gevoerd. Na dit selectiegesprek ontving de kandidaat een terugkoppeling of er een plaats in de WelSEIN Topklas is gereserveerd voor de kandidaat.

TopResultaat!

Freddify heeft in totaal 260 matches behandeld voor de WelSEIN Topklas. Daarvan hebben wij 53 mensen ingepland op een voorlichtingsbijeenkomst. 72% ging door naar het gesprek. Daarvan is 71% aangenomen. In totaal is de helft van de matches van Freddify aangenomen: 27 mensen treden in dienst.

Dat zijn er 3 meer dan het doel van 25 kandidaten  SEIN was dus tevreden over de kwaliteit van de kandidaten.

Daarnaast heeft het team van SEIN géén werk gehad aan het selecteren en inplannen van kandidaten uit honderden aanmeldingen. Freddify handelde het gehele voortraject af tot de bijeenkomsten. SEIN organiseerde de bijeenkomst en voerde het laatste selectiegesprek.


SEIN vertelde ons hoeveel tijd dat heeft gescheeld. Het afwijzen van niet-geschikte zij-instromers neemt normaal veel tijd in beslag (“nee, onregelmatig werken is echt noodzakelijk”). Het hielp ook dat de kandidaten al waren voorzien van standaard informatie over het traject. Het telkens opnieuw informeren en dezelfde vragen beantwoorden is anders een tijdrovende klus.

De samenwerking heeft zo bewezen een efficiënte en succesvolle manier te zijn om in korte tijd een groep kwalitatieve zij-instromers aan te nemen.

Marjolijn Vijverberg (adviseur recruitment bij SEIN):

“Freddify heeft in een heel korte tijd een topresultaat neergezet en SEIN heel goed geholpen bij het werven en selecteren van onze WelSEIN Topklassers.  Prettige samenwerking, duidelijke en snelle terugkoppeling en een fijn team!”
 

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: SYNDION

Achtergrond

Syndion is een gehandicaptenzorgorganisatie met locaties in de Drechtsteden, regio Gorinchem en Alblasserwaard en het Rivierengebied rondom Utrecht. Zoals bij de meeste zorgorganisaties kost werving voor de ene vacature meer moeite dan voor de andere. Toen wij kennismaakten met Syndion had één specifieke locatie vooral moeilijk vervulbare vacatures.

Op die locatie was een negatieve spiraal ontstaan. Er waren in verhouding teveel tijdelijke krachten op de locatie waardoor de continuïteit in het gedrag kwam.  Hierdoor verzwakte het team waardoor dat het ook lastiger werd om (nieuwe) medewerkers te behouden. Deze dynamiek zien wij vaker.

Syndion deed daarom iets wat meer zorgorganisatie noodzakelijkerwijs doen: zzp’ers inzetten. Met deze zzp’ers konden ze de zorg nog leveren, maar niet de zorg die zij nastreven. Op de locatie wonen namelijk cliënten met een intensieve zorgvraag en verstoorde prikkelwerking. Vertrouwen, rust en regelmaat zijn belangrijk voor deze groep. Die aspecten van de zorg zijn moeilijk te waarborgen met een wisselende bezetting

Om die reden vroeg Syndion ons een wervingscampagne op te zetten om gediplomeerde zorgprofessionals te vinden die in dienst willen treden bij deze locatie. Als vaste krachten kunnen zij een goede band opbouwen met de cliënten en passende zorg bieden.

Doel

Syndion zocht kandidaten met het volgende eisenpakket:

 • MBO niveau 4 opleiding richting (gehandicapten-)zorg of begeleiding
 • Ervaring in de (gehandicapten-)zorg, het liefst met de doelgroep.
 • De juiste persoonlijkheid hebben om met de intensieve zorg doelgroep te werken.
 • Goede motivatie en enthousiasme om met deze doelgroep te werken.

Proces

Test en landingspagina

 • Freddify heeft een selectie gemaakt van de competenties die veel voorkomen bij zorgmedewerkers die intensieve zorg verlenen aan een soortgelijke doelgroep (EMB+/MVB+).
 • Op basis van deze competenties ontwikkelden wij de “Syndion locatiematch test”.
 • De test stond op de landingspagina: syndion.freddify.com. De website is speciaal ontworpen om zorgprofessionals te overtuigen de stap naar een intensieve doelgroep te zetten.
 • De conversie op de website (van bezoek naar het delen van testgegevens met Syndion) was zeer goed.

Campagnes en werving

 • De landingspagina hebben wij via gerichte social media campagnes verspreid onder zorgprofessionals met ervaring in regio Leerdam.
 • 1865 geïnteresseerden hebben de test gemaakt. Zij zijn eerst door meerdere Freddify rondes gegaan. Ons recruitmentteam deed de laatste controle met een telefonische intake.
 • Pas na een positieve laatste intake werden kandidaten gekoppeld aan de recruiter bij Syndion. De recruiter ontving CV, gespreksverslag en de testuitslag. Zij maakte de laatste afweging de kandidaat wel of niet voor te stellen aan de manager.
 • De manager voerde het laatste gesprek. Bij hem lag de keuze een kandidaat een aanbod te doen.

Resultaat

Freddify heeft in totaal 199 matches behandeld voor Syndion met juiste ervaring en opleiding. Daarvan hebben wij 38 mensen gekoppeld aan Syndion.

In totaal heeft Syndion 6 zorgprofessionals aangenomen voor deze locatie.

Hiermee heeft de locatie een stap gezet richting een vast warm team. Een team dat cliënten de gewenste  begeleiding kan bieden wat de structuur en rust op de locatie ten goede komt. Daarnaast wordt er gebouwd aan de professionele verbinding tussen de teamleden. Een mooie ontwikkeling die door Syndion graag verder wordt uitgebouwd.

Vanaf deze week gaat Freddify weer starten met de werving voor de locatie om de laatste kanjers te vinden voor dit daadkrachtige en ondernemende team.

 

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: CZ

Zorgverzekeraar CZ stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen, zowel binnen hun huidige functie als daarbuiten. De organisatie is daarom de samenwerking met Freddify aangegegaan om hen de mogelijkheid te bieden zich te oriënteren op werken in de zorg. Dit geldt vooral voor medewerkers die de organisatie binnenkort moeten verlaten vanwege reorganisaties. Maar ook andere medewerkers die interesse hebben om van loopbaan te veranderen kunnen zich aanmelden voor het traject.

Stap 1: Laagdrempelige oriëntatie 

Overstappen naar een nieuwe baan is voor de meeste mensen een spannende stap. Al helemaal als dit ook nog eens een nieuwe sector betreft waar je eerst een tijd terug voor naar de schoolbanken moet. In dit traject kunnen medewerkers daarom eerst geheel vrijblijvend een ‘zorghart’-test maken, die hen helpt in kaart te brengen of hun drijfveren en persoonlijkheid passen bij het werken in de zorg. Deze door Freddify ontwikkelde gevalideerde persoonlijkheidstest en bijbehorend rapport geeft kandidaten een eerste indruk van de verscheidenheid van het zorgveld en waar zij het beste mee matchen.

Stap 2: Aan de slag met een coach

Na deze eerste oriëntatie kunnen medewerkers gebruikmaken van de expertise van een Freddify-coach. Deze coach heeft veel ervaring met loopbaanbegeleiding en daarnaast een brede kennis en netwerk in de zorgsector. In een tweetal gesprekken worden de resultaten van het rapport besproken en afhankelijk van de behoefte van de medewerker de vervolgstappen richting werken in de zorg bepaald. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand er juist achter komt dat werken in de zorg niet de juiste stap is. Zij worden ondersteund in het vinden van een andere passende baan. 

Stap 3: Koppeling met zorgorganisatie

In heel Nederland zijn zorgorganisaties op zoek naar manieren om meer medewerkers aan te trekken, omdat er een groot tekort is aan zorgprofessionals. Een van de mogelijke oplossingen is om mensen van buiten de zorg om te scholen tot volwaardige medewerkers. Deze zogenaamde zij-instromers nemen andere ervaringen mee: het zijn bevlogen mensen met levenservaring, vaardigheden en talenten die iets toevoegen. Via speciaal ingerichte zij-instroom-trajecten kunnen zij aan de slag bij zorgorganisaties. Freddify is voor dit traject de verbinding aangegaan met een tiental zorgorganisaties in de relevante CZ-regio’s, die openstaan voor deze potentiële nieuwe medewerkers met een zorghart.

Belang van de juiste match

In het gehele traject wordt veel aandacht besteed aan het maken van de juiste match tussen kandidaat en zorgorganisatie. Hoewel er veel enthousiasme is bij zowel kandidaten als organisaties, blijkt landelijk dat deze groep niet altijd goed terecht komt waardoor zo’n 50% voortijdig uitvalt. Freddify is gespecialiseerd in het matchen van kandidaten aan zorgfuncties op basis van competenties en persoonlijkheid. Iemand die bijvoorbeeld hoog scoort op omgevingsbewustheid en coachend vermogen, is uitermate geschikt voor de gehandicaptenzorg, terwijl in de ouderenzorg de competentie voortgangscontrole erg belangrijk is.

Resultaat

Bijna 70 geïnteresseerde CZ-medewerkers maakten de test, waarvan een derde daadwerkelijke vervolgstappen zetten. Zij voerden gesprekken met de Freddify-coach, werden in verbinding gebracht met de aangesloten zorgorganisaties en bezochten informatieavonden of meeloopdagen. De test werd door velen van hen gezien als steuntje in de rug om hun zorghart te volgen: 

“Ik vond de uitslag erg interessant, ik neig er al lang naar dat ik een andere kant op wil. Sinds mijn moeder is overleden en zelf voor haar heb gezorgd is het nog meer gaan trekken: ik wil iets betekenen voor mensen. Maar mijn grootste vraag was, wat wil ik en wat kan ik in mijn situatie. Daarom wilde ik graag dit traject eens proberen.”

Een ander geeft aan: “Ik heb al veel vaker nagedacht om de switch naar de zorg te maken, maar ik heb me altijd laten tegenhouden door een teruggang in salaris. Maar toen ik mijn beide ouders intensief heb verzorgd in hun laatste levensfase realiseerde ik me dat er belangrijker zaken zijn dan geld. Ik wil mijn passie volgen en denk nu dat ik die ga vinden in de ouderenzorg. Ik ben heel blij dat mijn werkgever dit ondersteunt”

Ook gaf het traject aan sommige medewerkers houvast en richting: “De zorg heeft me altijd getrokken. Ik hoor ook vaak van mensen: ‘je had sociaal medewerker moeten worden, je hebt zo’n groot zorghart’, maar tot nu toe heb ik niet gedurfd die stap te zetten. Maar ik ‘mag’ nog zo’n 20 jaar werken en nu wil ik toch voorzichtig kijken of ik de overstap kan maken naar een baan waar ik meer voor de maatschappij kan betekenen dan nu. Daarnaast wil ik graag fysieker aan de slag te gaan, in plaats van alleen achter een computerscherm te zitten. Maar er zijn zoveel opties, ik wist niet waar te beginnen of welke stap te zetten. Nu heb ik daar een veel beter beeld van.”

Ook teamleiders zijn enthousiast: “Deze test is een leuke manier om de medewerkers te motiveren in beweging te komen en hun competenties in beeld te krijgen.”

En misschien wel het ultieme resultaat komt van deze medewerker: “Door de test van Freddify heb ik nu een baan in de zorg!”

Deze werk-naar-werksamenwerking met Freddify en CZ blijft het aankomende jaar doorlopen. Geïnteresseerde zorgorganisaties kunnen zich nog steeds aansluiten. Werkgevers met een reorganisatie-uitdaging kunnen vrijblijvend informatie opvragen over een speciaal op maat gemaakt oriëntatietraject naar de zorg.

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND

Doelgroepentest vindt nieuwe kandidaten voor gehandicaptenzorg

Pas ik bij de gehandicaptenzorg? Dankzij de test die Freddify samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ontwikkelde, komen zij-instromers daar nu snel achter. Op basis van persoonlijkheid en competenties matcht de doelgroepentest kandidaten aan de cliëntgroep waar zij het beste passen. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in wat werken in de gehandicaptenzorg precies betekent. Het doel: zij-instromers uit andere sectoren en beroepsgroepen informeren en interesseren voor deze mooie branche om het personeelstekort op te vangen.

De uitslag van de doelgroepentest toont of de kandidaat geschikt is voor Gehandicaptenzorg algemeen en de doelgroepen Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB) en Licht Verstandelijk Beperkt met Gedragsproblemen (LVB). Voor deze doelgroepen worden vacatures momenteel moeilijk vervuld, terwijl de nood vaak hoog is. Na de uitslag worden zij-instromers aan relevante vacatures gekoppeld.

Binnen twee maanden maakten al meer dan 5000 mensen de test via www.wateenvak.nl. Dit bewijst dat mensen die een stap binnen of naar de gehandicaptenzorg overwegen graag eerst laagdrempelig oriënteren of dat bij ze past. De test is daarmee een eerste stap richting een mooie, lange loopbaan in de zorg.

Voorkom uitval met een goede match

Persoonlijkheid is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag. De test en bijbehorend rapport helpen zowel kandidaat als recruiter bij het kiezen van de juiste functie. Op deze manier wordt geïnvesteerd in een duurzame loopbaan. Bovendien krijgt de cliënt een begeleider die het beste bij hem of haar past. Om de juiste match met de gehandicaptenzorg te maken is er veel aandacht besteed aan het opstellen van de persoonlijkheidsprofielen:

 • Freddify heeft een big 50 persoonlijkheidsonderzoek uitgevoerd onder honderden zorgmedewerkers bij alle doelgroepen in de gehandicaptenzorg. 
 • Hieruit kwam een top 10 van competenties waar medewerkers bij de doelgroep EMB of LVB beter op scoorden dan medewerkers in de gehandicaptenzorg in het algemeen.
 • Deze opvallende competenties hebben we besproken in sessies met recruiters en ervaringsdeskundigen bij diverse zorgorganisaties. Samen hebben we de profielen opgesteld. 
 • Met de quickscan kunnen zij-instromers hun match met deze profielen onderzoeken.

Maarten Hüttner, beleidsadviseur bij de VGN: “Ik ben blij met de kwaliteit van de Quickscan. En met het feit dat zoveel mensen het al hebben ingevuld. Deze mensen krijgen inzicht of zij bij de gehandicaptenzorg passen. De scan is een toegevoegde waarde voor de website.”
Freddify helpt zorgorganisaties met het vinden van passend talent voor hun organisatie. Geïnteresseerd in wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op www.freddify.com of neem contact op via a.kok@freddify.com.

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: ZORGZIJNWERKT

Werkgeversorganisatie ZorgZijnWerkt werkt aan een gezondere arbeidsmarkt in zorg & welzijn in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Daarbij richten zij zich voornamelijk op instroom en behoud van zorgpersoneel, voor nu en in de toekomst.

 

Een van de oplossingsrichtingen is om mensen zonder zorgachtergrond te werven en op te leiden voor de sector. Veel van deze ‘zij-instromers’ hebben nog onvoldoende beeld over de diversiteit van de hele zorg & welzijnssector.  Daarom organiseerden ZorgZijnWerkt, samen met ROC Mondriaan, Parnassia, HMC, Middin en Pieter van Foreest in november 2019 een “oriëntatieweek” voor zij-instromers. In deze week konden geïnteresseerden kennismaken met vier zorgbranches, namelijk Gehandicaptenzorg, VVT, GGZ en ziekenhuis, om zo een goed beeld te kunnen krijgen waar zij het beste op hun plek zitten. De oriëntatieweek zag er als volgt uit:

Deel 1: De orientatieweek

Deelnemers liepen met minimaal drie van de vier deelnemende zorgorganisaties mee om kennis op de te doen over de branche, de organisatie en de clienten / patienten.

Deel 2: Het matchingstraject

Vervolgens maakten de kandidaten de speciaal ontwikkelde persoonlijkheidstest van Freddify. De test geeft inzicht in de match tussen hun persoonlijkheid en de vier branches.

Deel 3: Gesprek met loopbaancoach

De informatie uit de orientatieweek en de testresultaten werden vervolgens besproken met een loopbaancoach van ZorgZijnWerkt en een studiebegeleider van ROC Mondriaan. Hier werd besproken welk opleidingstraject het meest passend was voor de kandidaat.

DOEL ZORGZIJNWERKT: UITVAL VOORKOMEN DOOR BETERE ORIËNTATIE OP BRANCHES

Het verloop onder zij-instromers en studenten is hoog. Dat wordt deels verklaard door het feit dat zij-instromers al een keuze voor een branche maken, voordat zij diverse mogelijkheden in de zorg hebben leren kennen. Deze keuze wordt dus gemaakt zonder kennis over inhoud van het werk en de aansluiting met eigen competenties.

Als eenmaal blijkt dat dit geen optimale keuze was, vallen veel mensen weer uit. Dat is zonde, omdat zij op een beter passende functie hadden kunnen uitgroeien tot een duurzame en waardevolle kracht in de zorg.

Door zij-instromers en studenten goed te laten oriënteren op de diverse branches en hen inzicht te geven waar hun persoonlijkheid het beste past kunnen zij een bewuste keuze maken. Een bewuste keuze, die hopelijk leidt tot minder uitval.

INHOUD SAMENWERKING MET FREDDIFY: MATCH PERSOONLIJKHEID MET DE 4 BRANCHES

Freddify verzorgde de test voor deze oriëntatieweek. De persoonlijkheidstest matchte de competenties van de zij-instromer op de vier branches.

De uitslag is gebaseerd op data van duizenden zorgmedewerkers die al in deze branches werken. Zij-instromers worden gescoord op de competenties waar de huidige zorgmedewerkers uitzonderlijk goed op scoren. De uitslag toont direct hoe zij in vergelijking met deze zorgmedewerkers scoren en of zij dus goed passen in deze branche.

RESULTAAT:

24 zij-instromers hebben meegedaan aan de eerste oriëntatieweek.

100% van de deelnemers zou deze week aanraden aan anderen die een (nieuwe) stap in de zorg overwegen.

”Goed beeld van verschillende banen in de zorg. Daaruit heb ik een keuze kunnen maken die goed voelt!”

72% geeft aan dat de test van Freddify heeft geholpen bij het maken van een keuze voor een branche. Daarvan geeft 57% aan dat Freddify zeer goed heeft geholpen bij het maken van deze keuze.

“Ik vond het interessant te ontdekken dat wat ik in gedacht had hetzelfde was als de uitslag.”

70% geeft aan dat de test een goede aanleiding was voor het gesprek met de loopbaancoach.

“De test gaf helderheid en inzicht in welke weg te gaan”

Freddify is blij dat wij deze zij-instromers hebben geholpen bij het maken van een bewuste en onderbouwde afweging tussen de branches. Wij wensen de mensen die aan de slag gaan bij de branche van hun keuze een lange en gelukkige loopbaan!