Freddify Kennisdeling

28 april 2021

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: AMERPOORT

28 april 2021

Achtergrond

Amerpoort is een gehandicaptenzorgorganisatie in regio Utrecht. Er wonen een grote diversiteit aan cliënten op hun locaties; van mensen met een ernstig meervoudige beperking tot mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Bij de werving van zij-instromers merkten de recruiters hoe lastig het is om (onderbouwd) te voorspellen óf en wáár iemand past in de zorg. Iedere cliëntgroep vraagt immers net andere vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Een medewerker kan het bij de ene groep geweldig naar zijn zin hebben, terwijl hij zich op een andere locatie totaal misplaatst voelt. Een goede match maken is dus erg belangrijk voor werkgeluk en behoud van medewerkers.

Amerpoort en Freddify besloten data te vergaren om de match tussen zij-instromer en cliëntgroep objectief te kunnen maken. Zonder vooroordelen, gebaseerd op de realiteit. Om de echte feiten boven tafel te halen hebben we honderden medewerkers bij Amerpoort onderzocht. Hun competenties en drijfveren vormden de basis voor de “Amerpoort test”. Deze test scoort een kandidaat op de verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg: waar past hij of zij het beste?

Al snel bleek deze test niet alleen uitermate geschikt voor zij-instromers. Ook zorgprofessionals mét diploma hebben interesse in een laagdrempelige oriëntatie op een volgende stap. De test heeft Amerpoort daarmee ook geholpen om gediplomeerde mensen te werven en aan te nemen.

Proces

  • Honderden zorgmedewerkers bij Amerpoort hebben een uitnodiging ontvangen waarin zij worden opgeroepen de norm voor Amerpoort te zijn bij het aannemen van nieuwe mensen. “Wij zoeken meer mensen zoals jij!”
  • Zij maakten een persoonlijkheidstest, bestaand uit een competentieonderzoek en een drijfverentest.
  • Hun scores werden geanalyseerd door Freddify’s data-analisten. Daaruit kwam per doelgroep een duidelijk persoonlijkheidsprofiel.
  • Dit persoonlijkheidsprofiel hebben wij besproken met de recruiters bij Amerpoort om te toetsen of het huidige persoonlijkheidsprofiel ook past bij wat zij in de toekomst zoeken.
  • De definitieve profielen hebben wij ontwikkeld in één “Amerpoort test”. De link van de test kan Amerpoort onbeperkt gebruiken in hun werving.
  • De test geeft nieuwe kandidaten een duidelijk inzicht in de cliëntgroep waarbij zij het beste passen. Zij kunnen er zelf voor kiezen of zij deze uitslag ook delen met Amerpoort.

Resultaten

  • 186 mensen hebben de test van Amerpoort gemaakt
  • Iedereen vond de test “interessant” en “leuk om te maken”
  • 6 zorgprofessionals met diploma zijn inmiddels aangenomen
  • 6 zij-instromers worden binnenkort aangenomen

Dennis Gorissen (recruiter bij Amerpoort): “Wat ik mooi vind om te zien: het zijn niet alleen beginnende mensen die de test maken. Het zijn ook mensen die SPH gedaan hebben, begeleiders met een HBO diploma… Professionals die genoeg ervaring hebben, maar ook niet helemaal zeker weten welke doelgroep of rollen nog meer bij hen past. Ze waren allemaal erg enthousiast over de kans die Amerpoort bood om zich daar op te oriënteren.” 

Share

GERELATEERDE ARTIKELEN