Freddify Kennisdeling

zij-instroom

Nieuws

HOE ZORG JE DAT EEN ZIJ-INSTROMER GEEN ZIJ-UITSTROMER WORDT?

Nog steeds vallen zij-instromers uit tijdens de opleiding of daarna. Dat is heel zonde, want zij beginnen vaak wel gemotiveerd. Waar ligt de hoge uitval dan aan? Dat wordt in dit item van BNR besproken door onder andere Freddify’s oprichter Ayla Kok.

Naast de ervaring van Ayla worden ook de inzichten van echte zij-instromers en een wetenschapper gedeeld. Dat geeft een goed inzicht in waarom het ondanks alle goede bedoelingen, zowel van organisatie als zij-instromer, toch nog mis kan gaan met zij-instroom.

Luister het item hier terug:

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: ZORGZIJNWERKT

Werkgeversorganisatie ZorgZijnWerkt werkt aan een gezondere arbeidsmarkt in zorg & welzijn in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Daarbij richten zij zich voornamelijk op instroom en behoud van zorgpersoneel, voor nu en in de toekomst.

 

Een van de oplossingsrichtingen is om mensen zonder zorgachtergrond te werven en op te leiden voor de sector. Veel van deze ‘zij-instromers’ hebben nog onvoldoende beeld over de diversiteit van de hele zorg & welzijnssector.  Daarom organiseerden ZorgZijnWerkt, samen met ROC Mondriaan, Parnassia, HMC, Middin en Pieter van Foreest in november 2019 een “oriëntatieweek” voor zij-instromers. In deze week konden geïnteresseerden kennismaken met vier zorgbranches, namelijk Gehandicaptenzorg, VVT, GGZ en ziekenhuis, om zo een goed beeld te kunnen krijgen waar zij het beste op hun plek zitten. De oriëntatieweek zag er als volgt uit:

Deel 1: De orientatieweek

Deelnemers liepen met minimaal drie van de vier deelnemende zorgorganisaties mee om kennis op de te doen over de branche, de organisatie en de clienten / patienten.

Deel 2: Het matchingstraject

Vervolgens maakten de kandidaten de speciaal ontwikkelde persoonlijkheidstest van Freddify. De test geeft inzicht in de match tussen hun persoonlijkheid en de vier branches.

Deel 3: Gesprek met loopbaancoach

De informatie uit de orientatieweek en de testresultaten werden vervolgens besproken met een loopbaancoach van ZorgZijnWerkt en een studiebegeleider van ROC Mondriaan. Hier werd besproken welk opleidingstraject het meest passend was voor de kandidaat.

DOEL ZORGZIJNWERKT: UITVAL VOORKOMEN DOOR BETERE ORIËNTATIE OP BRANCHES

Het verloop onder zij-instromers en studenten is hoog. Dat wordt deels verklaard door het feit dat zij-instromers al een keuze voor een branche maken, voordat zij diverse mogelijkheden in de zorg hebben leren kennen. Deze keuze wordt dus gemaakt zonder kennis over inhoud van het werk en de aansluiting met eigen competenties.

Als eenmaal blijkt dat dit geen optimale keuze was, vallen veel mensen weer uit. Dat is zonde, omdat zij op een beter passende functie hadden kunnen uitgroeien tot een duurzame en waardevolle kracht in de zorg.

Door zij-instromers en studenten goed te laten oriënteren op de diverse branches en hen inzicht te geven waar hun persoonlijkheid het beste past kunnen zij een bewuste keuze maken. Een bewuste keuze, die hopelijk leidt tot minder uitval.

INHOUD SAMENWERKING MET FREDDIFY: MATCH PERSOONLIJKHEID MET DE 4 BRANCHES

Freddify verzorgde de test voor deze oriëntatieweek. De persoonlijkheidstest matchte de competenties van de zij-instromer op de vier branches.

De uitslag is gebaseerd op data van duizenden zorgmedewerkers die al in deze branches werken. Zij-instromers worden gescoord op de competenties waar de huidige zorgmedewerkers uitzonderlijk goed op scoren. De uitslag toont direct hoe zij in vergelijking met deze zorgmedewerkers scoren en of zij dus goed passen in deze branche.

RESULTAAT:

24 zij-instromers hebben meegedaan aan de eerste oriëntatieweek.

100% van de deelnemers zou deze week aanraden aan anderen die een (nieuwe) stap in de zorg overwegen.

”Goed beeld van verschillende banen in de zorg. Daaruit heb ik een keuze kunnen maken die goed voelt!”

72% geeft aan dat de test van Freddify heeft geholpen bij het maken van een keuze voor een branche. Daarvan geeft 57% aan dat Freddify zeer goed heeft geholpen bij het maken van deze keuze.

“Ik vond het interessant te ontdekken dat wat ik in gedacht had hetzelfde was als de uitslag.”

70% geeft aan dat de test een goede aanleiding was voor het gesprek met de loopbaancoach.

“De test gaf helderheid en inzicht in welke weg te gaan”

Freddify is blij dat wij deze zij-instromers hebben geholpen bij het maken van een bewuste en onderbouwde afweging tussen de branches. Wij wensen de mensen die aan de slag gaan bij de branche van hun keuze een lange en gelukkige loopbaan!