Freddify Kennisdeling

zorg

Nieuws

MEER DAN 5000 MENSEN DEDEN DE QUICKSCAN VAN FREDDIFY EN VGN!

Trots! Samen met VGN hebben we de doelgroepentest gelanceerd. Hiermee kunnen (potentiële) begeleiders in de Gehandicaptenzorg testen bij welke doelgroep ze het gelukkigst worden. Volgens ons heel belangrijk want het plaatsen van kandidaten op de juiste plek in de organisatie is nodig om ze te behouden.

We zijn dan ook super blij met de eerste resultaten. Sinds de lancering een paar maanden geleden hebben al 5000 mensen de test gemaakt. Dit bewijst dat mensen die een stap binnen of naar de zorg overwegen graag eerst laagdrempelig oriënteren of dat bij ze past. De test is een goede eerste stap richting een mooie, lange loopbaan in de zorg.

Een goed resultaat dat voortvloeit uit een prettige samenwerking met VGN. We zetten deze zeker voort om nog meer impact in de gehandicaptenzorg te maken.

Wil je de test doen? Ga naar www.wateenvak.nl

Lees het bericht van VGN over de samenwerking: https://www.vgn.nl/artikel/27922

Lees het bericht van Qruxx over het resultaat: https://tech.qruxx.com/is-de-gehandicaptenzorg-iets-voor-mij/

Klantverhalen

KLANTVERHAAL: ZORGZIJNWERKT

Werkgeversorganisatie ZorgZijnWerkt werkt aan een gezondere arbeidsmarkt in zorg & welzijn in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Daarbij richten zij zich voornamelijk op instroom en behoud van zorgpersoneel, voor nu en in de toekomst.

 

Een van de oplossingsrichtingen is om mensen zonder zorgachtergrond te werven en op te leiden voor de sector. Veel van deze ‘zij-instromers’ hebben nog onvoldoende beeld over de diversiteit van de hele zorg & welzijnssector.  Daarom organiseerden ZorgZijnWerkt, samen met ROC Mondriaan, Parnassia, HMC, Middin en Pieter van Foreest in november 2019 een “oriëntatieweek” voor zij-instromers. In deze week konden geïnteresseerden kennismaken met vier zorgbranches, namelijk Gehandicaptenzorg, VVT, GGZ en ziekenhuis, om zo een goed beeld te kunnen krijgen waar zij het beste op hun plek zitten. De oriëntatieweek zag er als volgt uit:

Deel 1: De orientatieweek

Deelnemers liepen met minimaal drie van de vier deelnemende zorgorganisaties mee om kennis op de te doen over de branche, de organisatie en de clienten / patienten.

Deel 2: Het matchingstraject

Vervolgens maakten de kandidaten de speciaal ontwikkelde persoonlijkheidstest van Freddify. De test geeft inzicht in de match tussen hun persoonlijkheid en de vier branches.

Deel 3: Gesprek met loopbaancoach

De informatie uit de orientatieweek en de testresultaten werden vervolgens besproken met een loopbaancoach van ZorgZijnWerkt en een studiebegeleider van ROC Mondriaan. Hier werd besproken welk opleidingstraject het meest passend was voor de kandidaat.

DOEL ZORGZIJNWERKT: UITVAL VOORKOMEN DOOR BETERE ORIËNTATIE OP BRANCHES

Het verloop onder zij-instromers en studenten is hoog. Dat wordt deels verklaard door het feit dat zij-instromers al een keuze voor een branche maken, voordat zij diverse mogelijkheden in de zorg hebben leren kennen. Deze keuze wordt dus gemaakt zonder kennis over inhoud van het werk en de aansluiting met eigen competenties.

Als eenmaal blijkt dat dit geen optimale keuze was, vallen veel mensen weer uit. Dat is zonde, omdat zij op een beter passende functie hadden kunnen uitgroeien tot een duurzame en waardevolle kracht in de zorg.

Door zij-instromers en studenten goed te laten oriënteren op de diverse branches en hen inzicht te geven waar hun persoonlijkheid het beste past kunnen zij een bewuste keuze maken. Een bewuste keuze, die hopelijk leidt tot minder uitval.

INHOUD SAMENWERKING MET FREDDIFY: MATCH PERSOONLIJKHEID MET DE 4 BRANCHES

Freddify verzorgde de test voor deze oriëntatieweek. De persoonlijkheidstest matchte de competenties van de zij-instromer op de vier branches.

De uitslag is gebaseerd op data van duizenden zorgmedewerkers die al in deze branches werken. Zij-instromers worden gescoord op de competenties waar de huidige zorgmedewerkers uitzonderlijk goed op scoren. De uitslag toont direct hoe zij in vergelijking met deze zorgmedewerkers scoren en of zij dus goed passen in deze branche.

RESULTAAT:

24 zij-instromers hebben meegedaan aan de eerste oriëntatieweek.

100% van de deelnemers zou deze week aanraden aan anderen die een (nieuwe) stap in de zorg overwegen.

”Goed beeld van verschillende banen in de zorg. Daaruit heb ik een keuze kunnen maken die goed voelt!”

72% geeft aan dat de test van Freddify heeft geholpen bij het maken van een keuze voor een branche. Daarvan geeft 57% aan dat Freddify zeer goed heeft geholpen bij het maken van deze keuze.

“Ik vond het interessant te ontdekken dat wat ik in gedacht had hetzelfde was als de uitslag.”

70% geeft aan dat de test een goede aanleiding was voor het gesprek met de loopbaancoach.

“De test gaf helderheid en inzicht in welke weg te gaan”

Freddify is blij dat wij deze zij-instromers hebben geholpen bij het maken van een bewuste en onderbouwde afweging tussen de branches. Wij wensen de mensen die aan de slag gaan bij de branche van hun keuze een lange en gelukkige loopbaan!

Blogs

HOE BIED JE LOOPBAANPERSPECTIEF IN DE ZORG?

Ayla Kok roept in haar blog in Skipr op tot een mindset verandering. Als mensen de zorg verlaten vanwege loopbaanperspectief, en zij kunnen wel op een andere locatie of bij een andere organisatie doorgroeien, dan moeten zij gestimuleerd worden. Het is immers zo belangrijk dat mensen in de zorg blijven!

Een “ongemakkelijke waarheid”: alle inspanningen van regio- en zorgorganisaties om nieuw personeel te vinden zijn maar voor de helft effectief. De helft van de nieuwe zorgmedewerkers verlaat de zorg namelijk weer binnen twee jaar. De reden dat ze gaan? Te weinig persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Een brede loopbaan binnen de zorg is de oplossing, één waar zorgmedewerkers al oor naar hebben. Nu de organisaties nog.

Interne mobiliteit

Veel zorgmedewerkers verlangen dezelfde diverse en uitdagende loopbaan als hun vrienden in andere sectoren. Uit ons onderzoek naar mobiliteit in de zorg, waaraan honderden verzorgenden en verpleegkundigen hebben meegedaan, blijkt dat 47% van de zorgmedewerkers binnen 5 jaar een andere functie wil.

Aan HR de taak om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun nieuwe functie bínnen de organisatie vinden. Het helpt om een gemakkelijk en algemeen bekend proces op te tuigen voor het solliciteren op interne vacatures, bijvoorbeeld via laagdrempelige oriëntatietesten.

Een mindset verandering is nog belangrijker. We zien vaak dat medewerkers het gevoel krijgen een locatie in de steek te laten als zij zich oriënteren op beter passende werkplek. Locatiemanagers en afdelingshoofden moeten dit juist aanmoedigen of in ieder geval steunen. Het is immers in het langetermijnbelang van de organisatie.

Externe mobiliteit: een zorgloopbaan

Dat gezegd hebbende, zelfs al kunnen medewerkers goed doorstromen, het blijft onmogelijk voor zorgorganisaties om hun medewerkers telkens nieuwe functies te bieden. De diversiteit aan functies op één werkniveau is beperkt. De doorgroeimogelijkheden hebben een plafond. Een voorbeeld: Ouderenzorgorganisaties hebben minder niveau 4 functies dan niveau 3, dus niet iedere Verzorgende kan doorstromen naar een hoger niveau.

Wij vinden daarom dat zorgorganisaties de handen ineen moeten slaan om een brede Zorgloopbaan mogelijk te maken. Geen lineaire loopbaan omhoog, maar een loopbaan die de breedte ingaat. Er is veel uitdaging te vinden in het zorgen voor verschillende cliënten met andere problematiek, zelfstandig of in teams, langdurig of voor de korte termijn, medisch of juist pedagogisch etc., etc.

Zorgmedewerkers staan open voor een dergelijke brede Zorgloopbaan. Dat blijkt uit ons onderzoek. 42% geeft aan dat ze in hun loopbaan graag ook bij andere branches zouden willen werken. Waarom? “Vanwege de uitdaging”, “Omdat mijn interesses bij meerdere doelgroepen liggen” “Om me scherp te houden” en “Mijn vak interessant houden”.

{ Interessant voor recruiters in het ziekenhuis: Dat is de branche die het populairste is om naar over te stappen. “Omdat daar meer doorgroeimogelijkheden zijn dan in de thuiszorg” en “Meer mogelijkheden als verpleegkundige.” }

Ze hebben alleen wat hulp nodig. Vanaf hun keuze voor de zorg moeten ze ondersteuning krijgen in het vormgeven van een uitdagende, langdurige en diverse Zorgloopbaan. Opleider en werkgever moeten zorgmedewerkers inzicht bieden in hun persoonlijkheidsprofiel en bij welke verschillende branches/functies dat profiel past. Welke kansen liggen er in de zorg voor de pittige problemenoplosser? En voor de zorgzame luisteraar?

Wil een organisatie geen medewerker missen? Ook dat vraagt een mindset verandering. Zorgaanbieders moeten ieder gemis van een zorghart voor de zorg zichzelf aanrekenen en vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel medewerkers stimuleren hun hart te volgen in de zorg.

Blog door Skipr: https://www.skipr.nl/blog/loopbaanperspectief-door-meer-mobiliteit-in-de-zorg/

Blogs

HOE KIEST EEN STUDENT DE JUISTE ZORG & WELZIJN MBO-OPLEIDING?

“Ok, ja!” Denkt de student. “Mensen zeggen wel vaker tegen me dat ik goed bij de zorg pas!” Maar zodra hij of zij gaat kijken welke MBO opleiding er is voor “de zorg”, blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn.

Ik wil graag voor iemand iets betekenen.” “Ik wil mensen helpen.” “Ik wil met mensen werken…

Deze antwoorden uit studieloopbaankeuze- en motivatietesten geven een duidelijk antwoord: deze persoon moet de zorg in!

“Ok, ja!” Denkt de student. “Mensen zeggen wel vaker tegen me dat ik goed bij de zorg pas!” Maar zodra hij of zij gaat kijken welke MBO opleiding er is voor “de zorg”, blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn. Een jonge student wordt overspoeld door alle opties:

  • Maatschappelijke zorg?
  • Persoonlijk begeleider bij de gehandicaptenzorg?
  • Agogisch medewerker bij de GGZ?
  • Thuiszorg?
  • Lab werk?

Hoe kiest de student de juiste Zorg & Welzijn MBO-opleiding? Welke 3-jarige opleiding is voor hem of haar de beste optie? Geen idee. “Mm” denkt de student. “Ik was gek op mijn oma dus laat ik dan maar thuiszorg kiezen…”

Dit is hoe jonge mensen keuzes maken, en logisch. Ze hebben nog geen jarenlange ervaring in verschillende rollen om een gefundeerde keuze te maken. En er moet toch gekozen worden. “Als ik maar mensen help dan maakt het me niet zoveel uit wie”. Misschien maakte jij je studiekeuze ook wel op deze manier.

Jammer genoeg zie je in de uitvalcijfers van het MBO terug dat het wel degelijk uitmaakt voor welke opleiding een student kiest.

Gemiddeld één op vijf van de student haalt het diploma niet.

Studierendement per zorg & welzijn opleiding op basis van cijfers van de overheid

Dit heeft natuurlijk vele redenen, maar het kiezen van de opleiding en cliëntgroep die past bij hun persoonlijkheid helpt studenten zeker makkelijker over de eindstreep.

De verschillende cliëntgroepen in de zorg vragen namelijk heel andere competenties van een student. Iemands zorghart moet dus beter gespecificeerd worden, zodat studenten ook binnen de Zorg & Welzijn richting de juiste opleiding kiezen. Er moet voorkomen worden dat overtuigende, mondeling vaardige student A zich verveelt bij het uitvoeren van ADL werkzaamheden, of dat zorgzame, goed luisterende student B zich laat intimideren bij de complexe doelgroepen met gedragsproblemen.

Student A en student B hebben namelijk allebei een groot zorghart. Deze moet alleen op de juiste manier ingezet worden!

Wil je meer weten over welke competenties bij welke MBO opleiding in Zorg en Welzijn horen? Schrijf je in voor de workshop van Freddify. Wij hebben duizenden zorgmedewerkers vanuit elke hoek onderzocht op competenties en drijfveren. Graag delen we onze inzichten met mensen die bij ROC’s verantwoordelijk zijn voor het aannemen van studenten voor Zorg en Welzijn opleidingen.

Neem contact op over een workshop via onze consultant Ailin Haijer: a.haijer@freddify.com

Ben je student en wil je een test doen om te kijken of je past bij de zorg? Ga dan naar www.freddify.com/geschikt-voor-zorg.

Blogs

GESCHIKTE ZIJ-INSTROMERS: WAT MAAKT IEMAND GESCHIKT VOOR ZORG?

Het afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar geschikte zij-instromers. Wat is het je ne sais quoi dat ervoor zorgt dat iemand lang en gelukkig kan werken in de zorg? In deze blog delen we graag onze bevindingen met iedereen die zij-instromers wil aannemen.

HET ONDERZOEK

Een zij-instromer met een zorghart, dat was het uitgangspunt zoals ik ook omschreef in deze blog. Om dit zorghart te objectiveren hebben wij duizenden zorgmedewerkers onderzocht. Uit dit onderzoek kwam een top 50 van de competenties van medewerkers in zorgfuncties (van Helpende tot Verpleegkundige) binnen ziekenhuizen, VVT, de GGZ en de gehandicaptenzorg.

DE RESULTATEN: WAARUIT BESTAAT HET ZORGHART?

Uit het onderzoek blijkt dat sleutel tot het zorghart een combinatie is van meeleven en actie ondernemen. In de top 10 van meest voorkomende competenties bij de zorgmedewerker staan evenveel emotionele competenties als zakelijke competenties.

Sterker nog, de top 10 staat vol met duo’s: een emotionele competentie die direct wordt opgevolgd door een zakelijke competentie.

Het hoogste duo is Klantgerichtheid en Voortgangscontrole. De verlangens van een bewoner kunnen soms zijn of haar voortgang in de weg zitten. De echte zorgmedewerker kan die afweging maken. De kern van het zorghart gaat dus om het centraal zetten van de behoeftes én voortgang van de bewoner.

De top 10 zorgcompetenties

Andere duo’s in de top 10: Luisteren & Resultaatgerichtheid gevolgd door Inlevingsvermogen  & Plannen en Organiseren . Ook een consistentie in de top 10:  Stressbestendigheid . Uiteraard belangrijk om het werken in de zorg lang vol te houden.

Concluderend: ondanks dat je voor de zorg kiest om mensen te helpen, gaat het bij de zorgmedewerkers om meer. Zij doen meer dan meeleven en begrijpen. De zorgmedewerkers die het lang in de zorg volhouden gaan voor een resultaat. Ieder resultaat, hoe klein dat resultaat ook is, mag gevierd worden als een overwinning.

HET ZORGHART 2.0: WAT KUNNEN ZIJ-INSTROMERS TOEVOEGEN?

De typische zorgmedewerker mist ook competenties die belangrijk zijn voor zorg in de toekomst. Hun klantgerichtheid is bewonderingswaardig, maar betekent in dit geval ook dat zij minder gericht zijn op het team of op hun eigen doelen. Grote trends in de toekomst die niet overeenkomen met de persoonlijkheid van huidige zorgmedewerkers zijn: 1) Multidisciplinair samenwerken 2) Zelfsturing in teams en 3) Duurzame inzetbaarheid.

Met betrekking tot punt 1 en 2 scoort de traditionele zorgmedewerker niet goed op competenties gerelateerd aan Samenwerken. Denk aan: hoe zit een team in elkaar, hoe vul je elkaar aan, waar versterk je elkaar, hoe werk je gezamenlijk naar een doel… Daarmee omgaan is belangrijk zowel binnen multidisciplinaire teams waar zorgmedewerkers deel van uitmaken als het zelfsturende team waarin je samen voor resultaten moet zorgen. Ook managers geven eerder leiding aan allemaal aparte individuen dan één team.

Nog minder dan met haar team houdt de zorgmedewerker zich bezig met haar eigen ontwikkeling en doelen. Daar zien wij een risico met duurzame inzetbaarheid; voor regie over de eigen loopbaan en het vormen van ambities moet je af en toe jezelf centraal zetten. Als je alleen oog hebt voor de cliënt, kom je er pas achter dat de koek op is als het al te laat is om gemakkelijk een switch te maken.

WELKE ZIJ-INSTROMER KAN JE DUS HET BESTE AANNEMEN?

Wij raden organisaties aan zij-instromers te zoeken die de gaten in de zorgmedewerkers van nu kunnen opvallen. Het zorghart staat uiteraard centraal en is de kern. Ga daarnaast op zoek naar de zorgmedewerker die andere rollen kunnen vervullen in een teams. Een leergierige zij-instromer kan haar team inspireren door van alle leer- en groeimogelijkheden gebruik te maken. Of zoek die samenwerker pur sang die het team kan verbinden en gezamenlijke resultaten nastreeft.

Zo vervult de zij-instromer een dubbele rol: zij helpen jouw cliënten met een zorghart én haalt jouw team uit die comfort zone door net een beetje anders te zijn.